Linkages

Linkages

Practice Teaching Schools

1. Sir. D.M. Petit High School, College Campus, Sangamner
2. Sir D.M. Petit High School, Main Building, Sangamner
3. Sidhharth Vidyalaya, Sangamner
4. Malpani Vidyalaya, Akole Naka, Sangamner
5. Mahatma Phule Vidyalaya, Ghulewadi
6. Amare Patil Kanya Vidyalaya, Ganesh Nagar Sangamner
7. Sahakar Maharshi Bhausaheb Thorat Vidyalaya, Ghulewadi
8. Saraf Vidyalaya, Sangamner
9. Dnyanmata High School, Sangamner
10. Meher Vidyalaya, Sangamner
11. Anandvan Vidyalaya, Sangamner
12. Mathurabai Thorat Vidyalaya, Sangamner
13. Sahyadri Vidyalaya, Sangamner
14. Nutan Madhyamik Vidyalaya, Rajapur
15. Kaseshwar Vidyalaya, Kasar Dumala
16. Samata Vidya Mandir, Jorve
17. Navin Marathi Vidyalaya, Sangamner
18. Chandaneshwar Vidyalaya, Chandanapuri
19. Madhyamik Vidyalaya, Chikhali

Schools for Internship

1. Sir. D.M. Petit High School, College Campus, Sangamner
2. Sir D.M. Petit High School, Main Building, Sangamner
3. Sidhharth Vidyalaya, Sangamner
4. Malpani Vidyalaya, Akole Naka, Sangamner
5. Mahatma Phule Vidyalaya, Ghulewadi
6. Amare Patil Kanya Vidyalaya, Ganesh Nagar Sangamner
7. Sahakar Maharshi Bhausaheb Thorat Vidyalaya, Ghulewadi
8. Saraf Vidyalaya, Sangamner
9. Anandvan Vidyalaya, Sangamner
10. Sahyadri Vidyalaya, Sangamner
11. Nagarpalika School, Kuran Road
12. Madhyamik Vidyalaya, Ambhore